PMVA | Projektek
333
page-template-default,page,page-id-333,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Projektek

PROJEKTEK

I-T SHAPE

Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben

A projekt célja

A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyan európai szinten értékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals).

Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek.

Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai.

Célkitűzések

 1. A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon
 2. A hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása
 3. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül az egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával.
 4. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben.

A konzorcium

A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL) Leonardo programja keretén belül, innováció transzferként három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz európai intézményének összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be, a konzorcium vezetője az iTStudy Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a konzorciumban olasz szervezet, az Olasz Számítástudományi Társaság (AICA – Association of Italian Information Technologie) képviseli. A konzorciumi további tagjai az Ír Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core képzés gyakorlati megvalósításában szerzett több éves tapasztalatuk átadásával segítik a magyarországi honosítást. Az adaptáció eredményének hazai kipróbálásában négy hazai szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai vesznek részt: Számalk Szakközépiskola (Budapest), Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Budapest), Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium (Makó), Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Balatonfűzfő) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem. A munka világának képviseletében csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

A program honlapja: http://it-shape.hu

 

INNOLEARN – A TUDÁSHÁLÓ KLASZTERE

 

2008-ban 13 szervezet közreműködésével létre jött az InnoLearn Közép-magyarországi e-learning klaszter, melynek a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító tagja. Az alapítók szándéka a Közép-Magyarországi Régióban működő, egymással több éve üzleti és szakmai kapcsolatban álló, az e-learning fejlesztésekben élenjáró vállalkozások, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek által felhalmozott tudásbázis hasznosítása, erőforrások koncentrálása, olyan európai szinten is versenyképes, koncepciózus, gyakorlat és produktum orientált szervezet keretén belül, amely rövidtávon a klaszterhez csatlakozó partnerek, a szektor, hosszabb távon a régió és az ország gazdasági versenyképességének megerősödését szolgálja.

Az Innolearn klaszter alapító tagjai a klaszter stratégiai célkitűzéseit az alábbiakban határozzák meg:

 • K+F+I eredmények hasznosítása, igények azonosítása
  • K+F+I projektek generálása, nemzetközi kapcsolatok építése
  • a legújabb nemzetközi trendek irányába mutató kutatási projektek megvalósítása
 • versenyképes, magas minőségű, a legújabb kutatási eredményekre épülő e-learning termékek, oktatási szolgáltatás fejlesztése.
 • saját védjegy létrehozásával elősegíti a tagszervezetek minőségi szolgáltatásainak a hazai piacon való érvényesülését.
 • szakértői révén részt vesz az e-learning szolgáltatásokra vonatkozó hazai és nemzetközi minőségi ajánlások és szabványok kidolgozásában.
 • piackutatással, nemzetközi üzleti kapcsolatok kiépítésével katalizálja a tagszervezetek külföldi piacokon való megjelenését, a hazai e-learning fejlesztések külföldi értékesítését.

A klaszter honlapja: http://www.itstudy.hu/lap/innolearn

 

 

GYERE VISSZA – SZÁMÍT A MUNKÁD

 

2014. május elején zárult a „GYEREVISSZA” vagyis a gyermekgondozási ellátások rendszeréből visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő, a közép-magyarországi régióban megvalósuló kétéves program. Az Európai Unió társfinanszírozásával, a TÁMOP- 1.4.3-10/1-2F-2011-0012 pályázat keretén belül a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Tudatos Életért Egyesület közös konzorciumában megvalósult projekt célja volt, hogy a gyermekkel otthon töltött idő után könnyebben, zökkenőmentesen állhassanak újra munkába a szülők.

A projektbe a megvalósítás két éve alatt több, mint 200, legalább egy éve gyesen vagy gyeden lévő kisgyermekes szülőt vontak be, akik vállalkozók szeretnének lenni, vagy alkalmazottként mennének vissza dolgozni.

Az érdeklődők a jelentkezésük elfogadása után egy személyiségfeltáró tréningen vettek részt, ahol szakértők segítségével dönthették el, hogy vállalkozói vagy munkavállalói felkészítésen vesznek-e részt, illetve, hogy milyen oktatási formában – tantermi oktatáson, tréningeken, vagy e-learning alapú képzéseken – sajátítják el a munka világába való visszatéréshez szükséges ismereteket.

A kisgyermekesek elhelyezkedésének elősegítése érdekében a konzorciumi partnerek vállalták, hogy a projektbe 150 olyan munkáltatót is bevonnak, akiknek bemutatják az atipikus foglalkoztatási formákat, illetve a célcsoport alkalmazásával összefüggő előnyöket, hátrányokat, lehetőségeket.

A személyre szabott képzéseken túl a konzorcium létrehozott egy kifejezetten ennek a célcsoportnak szóló álláskereső internetes portált, amelyen a munkát keresők kialakíthatják személyes portfóliójukat, feltölthetik önéletrajzukat, motivációs levelüket, végzettségüket igazoló dokumentumaikat, referenciáikat. A munkáltatók pedig célzottan kereshetnek rá a különböző munkaerő-piaci státuszú álláskeresőkre, illetve azokra, akik foglalkoztatásához valamilyen kedvezményt vehetnek igénybe.

A vállalkozást indítani szándékozókat mentorálással is segítik már működő vállalkozások vezetőinek közreműködésével.

Pályázatunkban tett vállalásaink:

 1. A gyermekgondozási ellátások rendszeréből a munkaerő-piacra visszatérni szándékozók közül 200 fő munkába állásra való felkészítése, akik közül 100 főt az alkalmazotti létre, 100 főt pedig a vállalkozói életformára kívántunk felkészíteni.
 2. A foglalkoztatás hatékonyságának növelése, a kisgyermekes célcsoport beilleszkedésének elősegítése érdekében a munkáltatók képviselői közül 150 fő felkészítése a célcsoport fogadására „érzékenyítő tréningeken”, tematikus képzések és szakmai fórumokon.
 3. A projektben részt vevő 25 fő munkába állásának, foglalkoztatásának elősegítése legalább 6 hónapon át a projekt futamideje alatt.
 4. A munkába állást segítő kiegészítő innovatív szolgáltatásként nyílt, álláskereső portál kialakítása, amely kifejezetten a kisgyermekesek munkaerő-piacra való visszatérésére fókuszál a hagyományos álláskereső portáloktól eltérő új, komplex szolgáltatásokkal.

Elért eredményeink:

 • A programra 608 fő jelentkezett, akik közül egy előszűrést követően 339 személyt hívtunk be a személyiség-feltárásra, képzési orientációra;
 • A jelentkezők közül 216 nőt és 2 férfit vontunk be a komplex munkaerő-piaci felkészítésbe.
 • A 14 alkalommal lebonyolított háromnapos alkalmazotti felkészítő csoportfoglalkozásokon 112 fő vett részt;
 • 57 hölgy végezte el a 90 órás tantermi és 35 fő az e-learning alapú vállalkozói ismeretek képzést;
 • Családi Napközi képzés indult azok számára, akik családi napközit szeretnének működtetni, illetve gyermekfelügyeletet szándékoznak ellátni. A 6 napos képzést 15 fő végezte el;
 • 148-an vettek részt különböző felkészítő tréningeken (kommunikáció, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, tárgyalástechnika, ügyfélkapcsolati tréning);
 • A kiegészítő e-learnin képzések közül, 57 fő a projektmenedzsment ismeretek, 51 fő a projektadminisztrátori és 55 fő az informatikai ismeretek képzést végezte el eredményesen;
 • A résztvevők közül több, mint hetvenen helyezkedtek el eddig alkalmazottként, akik közül 27-en elérték a 6 hónapon túli foglalkoztatási időt.
 • 15-en indítottak vállalkozást, illetve tették meg az szükséges lépéseket vállalkozásuk elindításához;
 • A két atipikus foglalkoztatási formákat bemutató konferencián 102-en vettek részt;
 • A munkába való visszatéréshez szükséges stílus és megfelelő öltözködés megválasztását támogató tréningen 41 fő vett részt;
 • Az induló vállalkozásokat segítő Mentor programban 20 fő vett részt, akiket 12 mentor egy éven keresztül, több mint 250 óra időráfordítással támogatott hasznos tanácsokkal;
 • 150 munkáltató is bevonásra került a projektbe, akik közül 78 fő a női célcsoport fogadására rendezett érzékenyítő tréningeken és 101 fő a foglalkoztatási tréningeken vett részt.

A projekt és az álláskereső portál honlapja:  www.gyerevissza.hu

 

 

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

 

2010. szeptember 22-én 60 szervezet, közöttük önkormányzatok, nagyvállalatok, vállalkozások, civil szervezetek, képző és szociális intézmények, aláírták a Gödöllői Kistérség Foglalkoztatási Paktumot. A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító tagként aktív szerepet vállal a paktum Irányító Csoportjának munkájában.

A paktumot aláírók az alábbi célok megvalósítása érdekében fogtak össze, valamint mozgósítják szellemi és anyagi erőforrásaikat:

 1. Foglalkoztatási szint növelése a kistérségben
 2. A munkavállalók felkészítése a sikeres munkavállalásra
 3. A partnerség fejlesztése a munkaerő-piaci szereplők tudásának bevonásával
 4. A kistérség hátrányosabb helyzetű rétegeinek és településeinek társadalmi-gazdasági felzárkóztatása

Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum „parlamentjeként” működik. A Fórum ülései nyitottakminden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is (szavazati joga a paktum partnereknek van). A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.

A Fórum az alábbi feladatokat látja el:

 • tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
 • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,
 • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról,
 • biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
 • segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

A Paktum honlapja: http://www.itstudy.hu/lap/innolearn