PMVA | Vállalkozásfejlesztés
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Hírek

Magyarország Kormánya ismételten meghosszabbította az Ágazati bértámogatási programot, továbbá lehetővé tette a támogatás előlegként történő kifizetését. A korlátozások miatt ne...

Pályázati felhívás: „Munkaerő-intenzitást növelő program” Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál (pályázati azonosító: MUN...

BEMUTATKOZÁS

 

A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1996 novemberében, az MVA hálózatának utolsó tagjaként jött létre, Pest megye vállalkozóinak, vállalkozásokat segítő szervezeteinek és önkormányzatainak támogatásával.

 

Az Alapítványt 71 alapító tag és 10 csatlakozó önkormányzat összesen 20 490 000 ,-Ft vagyonnal hozta létre, mely az Alapítvány és végrehajtó szervezete a HVK működésének finanszírozását hivatott szolgálni. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve az Alapítók Közgyűlése 23 tagú kuratóriumot választott, melyet az elnök és két alelnök vezet. A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma egy évben legalább háromszor ülésezik, hatáskörébe tartozik az éves költségvetés és üzleti terv, valamint az ehhez kapcsolódó beszámoló elfogadása, év közbeni értékelése, valamint minden olyan ügy, melyet a kuratórium a hatáskörébe von.

 

Küldetés:
Az Alapítvány küldetése, hogy segítse a vállalkozások létrejöttét és működését, fejlessze a vállalkozói tudást és kultúrát, hozzájárulva ezzel a foglalkoztatás bővüléséhez és a régió gazdasági növekedéséhez.

Finanszírozás

Az Alapítvány célja elsősorban a mikrovállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és üzleti tanácsadással, főként azokon a speciális területeken, ahol a mikro- és kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. Másodlagos cél, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

Tanácsadás

A tanácsadási tevékenység célja, hogy a kis- és középvállalkozások minél szélesebb csoportja jusson hozzá a napi működésükhöz szükséges általános alapinformációkhoz olyan módon, hogy az információhoz, ismerethez való hozzájutás ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket.
Az EU csatlakozással megváltozott gazdasági-üzleti környezetben való sikeres működéshez és helytálláshoz nélkülözhetetlen alapinformációk nyújtását a vállalkozásindítástól a stratégiaalkotásig terjedő széles skálán a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják, a területi egyenlőség és országos elérhetőség elve alapján. Pest megyében ezt a tevékenységet a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány látja el.

Oktatás

A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1997. óta szervez és bonyolít le szakképesítést nem adó iskolarendszeren kívüli felnőttképzéseket. Alapítványunk 00999-2009 számon nyilvántartott, és a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által akkreditált képző intézmény. Képzési programjaink e-learning alapú kontakt napokkal kiegészített, úgynevezett blendid képzések Ez a képzési forma lehetővé teszi a résztvevők programokba való rugalmasabb bekapcsolódását, részvételét, mivel a tananyagot egyéni ütemezés szerint sajátíthatják el állandó e-mentoring támogatás mellett a projekt megvalósítására kialakított projekt portálon keresztül.
A képzések tananyaga modulokra, azokon belül pedig tanegységekre van felosztva. A képzési programokat a modulzáró tesztek sikeres megoldásával lehet abszolválni. A képzési követelményeket eredményesen teljesítők Tanúsítványt kapnak.

AKTUÁLIS

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK TRÉNING INDUL

 

2015. FEBRUÁR 18-TÓL A tréning két fő részből áll, egyrészt az e-learning alapú Vállalkozói ismeretek és Projektmenedzsment ismeretek elméleti tananyagának elsajátítása egyéni felkészülési ütem szerint, másrészt az elméleti felkészülést gyakorlatorientáltan kiegészítő konzultáció sorozat.

Jelentkezem Részletek

IDŐPONT

2015. február 18-tól szerdánként 18:00-20:00 óra között, 12 héten át.

HELYSZÍN

Szent István Egyetem, 2011 Gödöllő Páter Károly utca 1. ``B`` kollégium, földszint 7. terem.

CÉLCSOPORT

Elsősorban a 18-28 éves korosztály, de a részvételnek nincs felső korhatára.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

A tréningen egyszeri 3 000 Ft regisztrációs díj befizetésével vehetsz részt.

KORÁBBI ESEMÉNYEINK

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK TRÉNING INDUL

 

2015. FEBRUÁR 18-TÓL A tréning két fő részből áll, egyrészt az e-learning alapú Vállalkozói ismeretek és Projektmenedzsment ismeretek elméleti tananyagának elsajátítása egyéni felkészülési ütem szerint, másrészt az elméleti felkészülést gyakorlatorientáltan kiegészítő konzultáció sorozat.

Jelentkezem Részletek

IDŐPONT

2015. február 18-tól szerdánként 18:00-20:00 óra között, 12 héten át.

HELYSZÍN

Szent István Egyetem, 2011 Gödöllő Páter Károly utca 1. ``B`` kollégium, földszint 7. terem.

CÉLCSOPORT

Elsősorban a 18-28 éves korosztály, de a részvételnek nincs felső korhatára.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

A tréningen egyszeri 3 000 Ft regisztrációs díj befizetésével vehetsz részt.

a

I-T SHAPE

A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben.

INNOLEARN – A TUDÁSHÁLÓ KLASZTERE”

2008-ban 13 szervezet közreműködésével létre jött az InnoLearn Közép-magyarországi e-learning klaszter, melynek a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító tagja. Az alapítók szándéka a Közép-Magyarországi Régióban működő, egymással több éve üzleti és szakmai kapcsolatban álló, az e-learning fejlesztésekben élenjáró vállalkozások, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek által felhalmozott tudásbázis hasznosítása, erőforrások koncentrálása, olyan európai szinten is versenyképes, koncepciózus, gyakorlat és produktum orientált szervezet keretén belül, amely rövidtávon a klaszterhez csatlakozó partnerek, a szektor, hosszabb távon a régió és az ország gazdasági versenyképességének megerősödését szolgálja.

a

„GYERE VISSZA – SZÁMÍT A MUNKÁD”

2014. május elején zárult a „GYEREVISSZA” vagyis a gyermekgondozási ellátások rendszeréből visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő, a közép-magyarországi régióban megvalósuló kétéves program. Az Európai Unió társfinanszírozásával, a TÁMOP- 1.4.3-10/1-2F-2011-0012 pályázat keretén belül a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Tudatos Életért Egyesület közös konzorciumában megvalósult projekt célja volt, hogy a gyermekkel otthon töltött idő után könnyebben, zökkenőmentesen állhassanak újra munkába a szülők.

Partnereink