PMVA | Szívből gratulálunk kuratóriumi tagunknak!
532
post-template-default,single,single-post,postid-532,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Szívből gratulálunk kuratóriumi tagunknak!

Szívből gratulálunk kuratóriumi tagunknak!

A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagja, Décsi Endréné a közelmúltban Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült, amelyhez ezúton is nagyon gratulálunk!

Mindig nagy örömmel tölti el az embert, ha egy hozzá közel álló személy munkáját az állam ünnepélyes keretek között elismerésben részesíti. Augusztus 20-án erre került sor: Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Décsi Endrénének, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozati elnökének Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott, amelyet augusztus 22-én dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adott át.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában, és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, amelyet a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományoz.

Décsi Endréné több évtizedes szakmai tevékenysége:

Décsi Endréné közel négy évtizede végzi rendületlen kitartással, szorgalommal és alázattal a Pest megyei vállalkozások működésének segítését a Budaörsi Ipartestületben, a Pest Megyei Kézműves Kamarán, majd pedig a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül. Kijelenhetjük, hogy e hosszú időszak alatt nem volt olyan vállalkozó, aki ha hozzá fordult, ne kapott volna hasznos tanácsot, javaslatot, illetve gyakorlati segítséget a felmerült kérdéseire, problémáira vonatkozóan.

Décsi Endréné a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát. A FÉG Költségvetési Osztályán dolgozott, majd a Pest Megyei Adóközösség munkatársaként a Pest megyei vállalkozások pénzügyi kérdéseivel kezdett foglalkozni.

Szakmai elhivatottsága és szakértelme elismeréseként a Pest megyei, és elsősorban a budaörsi vállalkozások körében hamar népszerűvé vált, így 1984-ben elvállalta a Budaörsi Ipartestület ügyvezető igazgatói pozícióját, ahol a mai napig segíti vállalkozói közösségének tevékenységét.

1990-től saját vállalkozását is a gazdálkodó szervezetek szolgálatába állította: egyéni vállalkozóként könyveléssel, illetve adótanácsadással is segíti a hozzá forduló vállalkozókat. 2010-től kezdődően a Bencz Car Kft. ügyvezetői tisztségét is ellátja.

Miután a Budaörsi Ipartestület munkája Pest megyében éveken keresztül kiemelkedő teljesítményt mutatott fel, Décsi Endrénét megválasztották az Ipartestületek Pest megyei Területi Szövetségének elnökévé, azonban e tisztségéről – az akkor hatályban lévő kamarai törvény rendelkezéseinek megfelelően – lemondott. Ipartestületi tevékenységén keresztül a kamarai mozgalomhoz már korán csatlakozott. A Magyar Kézműves Kamara elnökségének tagja lett 1998-ban, majd egy évvel később a Pest Megyei Kézműves Kamara elnökévé választották, ahol a kamarák egyesüléséig betöltötte ezt a pozíciót. A kamarai rendszer átalakulását követően napjainkig a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, majd a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnökségében folytatja munkáját, mint Kézműipari Tagozati elnök. Megyei kamarai alelnöki pozíciója mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos küldötte, továbbá 2000-től 2016-ig – egy ciklus kihagyásával – az országos kamara elnökségében is tevékenykedett.

Örömmel adunk hírt arról is, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara május 29-én megtartott országos küldöttgyűlése Décsi Endrénét ismételten megválasztotta az MKIK kézműipari elnökségi tagjává, így 2016 után Décsi Endrénét az MKIK elnöksége ismét annak tagjaként köszöntheti.

Décsi Endréné társadalmi tevékenységének bemutatása nem lenne teljes alapítványi munkájának említése nélkül: a Pest megyei vállalkozások fejlesztésében kiemelkedő szerepet ellátó Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványban kuratóriumi tagi feladatait is ellátja annak megalakulása óta.

Vállalkozói tevékenysége, ipartestületi munkája és a kamarai rendszerben hosszú évek alatt végzett feladatai mellett a legnagyobb magyar tulajdonú biztosító egyesület, a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület Felügyelő Bizottságának elnökhelyettesi pozícióját is betölti.